Vergoedingen door verzekeraars

Elektrisch ontharen en of een VPL laser behandeling in het gezicht wordt vergoed door verzekeraars. Helaas nietsoor alle verzekeraars kennen een vergoeding. Deze vergoedingen zitten allemaal in aanvullende pakketten.

Kijk het na !

Ik kan niet veel zeggen over vergoedingen bij verzekeraars ten opzichte van elektrisch ontharen en of een VPL laser behandeling in het gezicht. Dit hangt af waar en hoe je verzekerd bent. Wel kan en mág ik beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt. Check zelf vooráf goed bij je verzekeraar als je gebruik wilt maken van een vergoeding bij jouw verzekering.

Ga direct naar de vergoeding voor elektrisch ontharen en of een VPL laser behandeling per zorgverzekeraar

kijk ook op: www.zorgwijzer.nl voor meer informatie inzake vergoedingen zorgverzekeraars en VPL laser behandeling. Dit geldt ook voor de methode elektrisch ontharen.

Meer informatie over de kosten.

zorgverzekeraars met vergoeding voor elektrische ontharing VPL laser behandeling van het gelaat

Vergoeding voor mannen ? JA!

Ziektekostenverzekeraars discrimineren bij vergoeding !

Ziektekostenverzekeraars discrimineren mannelijke verzekerden. Door in de polisvoorwaarden op te nemen dat alleen vrouwelijke verzekerden in aanmerking komen voor een vergoeding voor het verwijderen haargroei in het gezicht en/of hals. Dit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

In mei 2019 heeft de Geschillencommissie Zorgverzekeringen het college gevraagd een oordeel te geven over een bij haar lopend geschil. De vraag is of een ziektekostenverzekeraar verplicht is de kosten van elektrische epilatie aan een mannelijke verzekerde te vergoeden. In de ziektekostenpolis van de verzekeraar staat dat alleen vrouwen de kosten vergoed krijgen voor het ontharen, dit alleen onder voorwaarden.

Alleen vergoeding voor vrouwen ?

De verzekeraar vergoedt de kosten alleen vrouwelijke verzekerden;

  • tot een bepaald maximum voor de ontharing
  • deze moet dan voorkomen op ongebruikelijke plaatsen
  • De overmatige beharing in het gezicht en/of in de hals
  • moet als ontsierend worden ervaren
  • of zelfs schrikreacties oproepen.

Mannelijke verzekerden komen sowieso niet in aanmerking voor een vergoeding. De verzekeraar gebruikt als enige argument dat ze man zijn.

Ziektekostenverzekeraars mogen níet discrimineren bij vergoeding

Onderscheid van het geslacht verboden!

Het colleges stelt dat; het is verboden om direct onderscheid te maken op grond van het geslacht.

Volgens de verzekeraar is er van nature verschil in haargroei in het gezicht bij mannen en vrouwen. Volgens het college betekent dat niet dat het daarom uitgesloten is dat een man last kan hebben van extreme haargroei op ongebruikelijke plaatsen in gezicht of hals. Ook betekend het niet dat mannen zelfs zo ernstige haargroei kunnen hebben dat dit door hem of anderen als ontsierend kan worden ervaren of zelfs schrikreacties op kan roepen.

Geslachtsneutrale criteria

Het college begrijpt het belang van de verzekeraar om de vergoeding op basis van de polis in te perken.

“Dit belang van de verzekeraar kan ook worden gediend door in de polisvoorwaarde gebruik te maken van geslachtsneutrale criteria, die verwijzen naar het ongebruikelijke; extreme en schrik- of afkeeropwekkende karakter van de beharing en niet naar het geslacht van de verzekerde”,
aldus de uitspraak van het college.

Daarom óok vergoeding een voor mannen !

Klik op onderstaande afbeelding om een PDF te openen met alle informatie van zorgwijzer.

Wellicht ook interessant: